امروز : جمعه 3 فروردين 1397

.:IROST:.
مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی
 
 

.: صفحه اصلی

 

 

.: اهداف و وظايف

 

 

.: خدمات

 

 

.: بانک اطلاعاتی ميکرو ارگانيسم

 

 

.: سفارش ميکرو ارگانيسم

 

 

.: گواهی کیفیت محصول

 

 

.: تماس با ما

 

 

.:English

 
 
   
مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران   PTCC - Persian Type Culture Collection

 

توجه:
ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن سال جديد، به اطلاع متقاضيان محترم دريافت خدمات از مركز منطقه اي كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي مي رساند، كه فرصت واريز هزينه هاي مندرج در پيش فاكتورهاي دريافتي حداكثر تا تاريخ 23/12/96 مي باشد.
در صورت واريز وجه پس از تاريخ فوق متآسفانه مركز از ارائه خدمات معذور خواهد بود. بديهي است كه در سال جديد تمام پيش فاكتورهاي صادره در سال 1396از اعتبار ساقط بوده و براي دريافت خدمات از مركز، پيش فاكتور جديد صادرخواهد شد. خواهشمند است با توجه به تاريخ فوق نسبت به دريافت خدمات از مركز منطقه اي كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي اقدام نماييد.
پيشاپيش از همكاري شما در اين زمينه سپاسگزاري مي نمايد.
 

   مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران فعاليت خود را از سال 1361 در پژوهشكده زیست فناوری در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران (IROST) آغاز نموده است و در طي مدتي كه از تاسيس آن ميگذرد ميكروارگانيسم هاي موردنياز مراكز آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي بويژه كارخانه هاي داروسازي را تامين كرده است. اين مركز طبق استانداردهاي بين المللي بيش از دوهزار نمونة ميكروبي شامل باكتري ، قارچ ، مخمر و جلبك سبزآبي را نگهداري ميكند. از طرف ديگر مركز كلكسيون بطور مداوم با جداسازي و جمع آوري نمونه هاي ميكروبي ايران غني تر شده و سرمايه اي را براي پژوهشهاي علمي كشور فراهم مي آورد. مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي ايران از سال 1363 به عضويت فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي (WFCC) پذيرفته شده و با كد 124 I و به نام Persian Type Culture Collection با ساير مراكز ي كه تحت پوشش اين مركز جهاني فعاليت مي نمايند، ارتباط دارد. مركز كلكسيون با تماس دائم با فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي با روشهاي جديد و دقيقتر نگهداري ميكروارگانيسم ها آشنا شده و بر اين اساس ميكروارگانيسم هاي موجود را براي سال ها بدون تغيير ، نگهداري و در اختيار مراكز تحقيقاتي و آموزشي قرار مي دهد.

 

 

© 2005 IROST